Pedagog szkolny

Wyprawka Szkolna

Informacja dla rodziców.
Stypendium szkolne, wyprawka.

Dyrekcja Technikum nr 8  informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nadal realizujemy pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego.

Wnioski można pobierać u pedagoga szkolnego, który udziela wszelkich szczegółowych informacji.

Przypominamy ,że kryterium dochodowe uprawiające do otrzymania stypendium wynosi

514 zł netto na jedna osobę w rodzinie.Termin składania wniosku 15 września 2016r.

Ponadto informujemy iż dochód  z programu „500 plus” nie wlicza się do dochodu obliczanego przy ubieganiu się o stypendium szkolne.

‚Wyprawke szkolną” w bieżącym roku szkolnym otrzymują jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym.Termin składania wniosku 5 września 2016r.

Czytaj więcej

Stypendium Szkolne

 Informacja dla rodziców.

Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-stypendium szkolne  na rok szkolny 2016/2017  odbędzie się w następujących terminach:

1.od 1 czerwca do 30 czerwca 2016r

2.od 1 września do 15 września 2016r

Jeżeli rodzice chcą składać wnioski na więcej niż jedno dziecko prosimy o składanie ich w jednym terminie na wszystkie dzieci.

Ponadto informujemy ,że zasady oraz kryterium dochodowe  nie zmieniły się i są takie same jak w poprzednim roku szkolnym.

Uwaga! -świadczenie wychowawcze „500+”nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Czytaj więcej

Bezpieczna Szkoła

Z przyjemnością informujemy, że Nasza Szkoła uzyskała tytuł „Bezpiecznej Szkoły”.

W terminie od 12 marca 2014r. do 14 listopada 2015r. braliśmy udział w konkursie bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń.

Czytaj więcej

Akcja „Miejska Dżungla”

Drodzy uczniowie! Rozpoczynamy akcję Miejska Dżungla i  w najbliższą sobotę uczniowie naszej szkoły będą informować  o zakazie parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych.Spotykamy się na terenie parkingu Galerii Katowickiej- 12 grudnia 2015r o godzinie 11tej pod opieką pani  pedagog Izabeli Zamirskiej – Rąpały.

„Miejska Dżungla” to akcja społeczna mająca na celu przełamywanie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a pełnosprawnym społeczeństwem. Za pomocą ulotek, plakatów, konkursów i imprez w szkołach  próbujemy dotrzeć do świadomości młodych ludzi. Akcja organizowana jest przez Urząd Miejski Wydział Polityki Społecznej   w Katowicach, ZHP, Stowarzyszenie Chorych na SM oraz Stowarzyszenie „Aktywne Życie” z siedzibą w Katowicach przy udziale Policji, Straży Miejskiej i  katowickich szkół (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

Cele projektuPrzybliżenie problemów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza młodzieży szkolnej.

  • Złamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
  • Zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
  • Przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione tj. posługujące się nieaktualnymi kartami parkingowymi lub nie przewożące osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Pani Pedagog ogłasza

Drodzy uczniowie.
Kontynuujemy nasze wyjścia do kina „Światowid” na prelekcje pracowników naukowych SWPS i projekcje filmów o tematyce społeczno-psychologicznej.W następnym tygodniu zaplanowano dwa filmy, zapraszam chętnych uczniów obydwu szkół.cena biletu 10zł.

Czytaj więcej

Pani Pedagog informuje

Współpraca z Uniwersytetem SWPS Katowice.

W bieżącym roku szkolnym podjęłam współpracę z Uniwersytetem SWPS w Katowicach. Uczniowie będą brali udział w warsztatach i wykładach psychologicznych na terenie uczelni w ramach programu” Strefa Młodzieży” Ponadto chętni uczniowie mogą wziąć udział w spotkaniach z wykładowcami w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Raz w miesiącu możemy rozszerzyć naszą wiedzę psychologiczną w oparciu o wykład i projekcję ciekawego filmu. Zapraszamy do wzięcia udziału uczniów zainteresowanych psychologią.

Warsztatami , wykładami i spotkaniami będą objęci także nasi nauczyciele i rodzice. Studenci V roku będą spotykać się z uczniami na terenie naszej szkoły i prowadzić warsztaty psychologiczne m. in. na temat dopalaczy.

Czytaj więcej

Pani Pedagog ogłasza :)

 

Drodzy Uczniowie!

Nasza szkoła realizuje nie tylko działania dydaktyczne. Staramy się Was także wychowywać , wyposażyć w wiedzę , która pozwoli Wam uniknąć wielu niebezpieczeństw niosących skutki na całe wasze dorosłe życie. Realizujemy Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny Szkoły. Wspieramy Wasze inicjatywy w ramach prac Samorządu Szkolnego.

Czytaj więcej

Uwaga uczniowie klasy maturalnej

4 września upływa termin składania wniosków o przyznanie „Wyprawki Szkolnej” . Zasady i procedura taka sama jak w ubiegłych latach. Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny. Prosimy o terminowe składanie wniosków o refundacje podręczników. W załączeniu wniosek.
Ponadto przypominam o terminie składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, tj. 15 września 2015.
Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń

Uczestniczymy w konkursie” Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”.
Koordynatorem w/w projektu jest p .pedagog Izabela Zamirska-Rąpała.Konkurs trwa od marca do listopada 2015r.
Staramy się o uzyskanie certyfikatu ‚Bezpieczna szkoła”.
Dzięki temu uczniowie wezmą udział w różnorodnych konkursach , zajęciach,warsztatach na terenie naszej szkoły prowadzonych przez zaproszonych specjalistów m in Straży Miejskiej, MOPS-u,Sądu Rejonowego, Straży Pożarnej i in.
Hasłem konkursu jest „Prawo, przyjaźń,tolerancja”
Czytaj więcej

Miasto dla młodych

Zachęcam do zapoznania się z programem „Miasto dla Młodych” – wszelkie pytania można kierować do Pani pedagog Izy Zamirskiej.

http://www.edukacjadlapolski.pl/

Czytaj więcej

Prezentacje, ulotki, pomoce…

Zachęcam do zapoznania się z materiałami profilaktycznymi poruszające szeroką tematykę uzależnień oraz innych problemów życia współczesnego…


UZALEŻNIENIA OD GIER KOMPUTEROWYCH

Centrum Diagnozy i terapii ADHD

FAS w pigułce – 8 kroków

Gwałt

Jak poznać, że dziecko bierze

Katowicki Instytut Psychoterapii

Miejsca pomocy osobom uzaleznionym od alkoholu i narkotyków

ośrodek interwencji kryzysowej

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Pomoc dziewczynom i kobietiom

Czytaj więcej