Monthly Archives Wrzesień 2019

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

RekrutacjaRekrutacja 2

Czytaj więcej

Obóz klas mundurowych -zmiana planu lekcji!

Z uwagi na wyjazd klas mundurowych przez najbliższy tydzień klasy 1a i 1b są połączone i obowiązuje je identyczny plan lekcji. Plan jest już zaktualizowany w Vulcanie!

Czytaj więcej

Zastępstwa

Z uwagi na fakt, że uczniowie nie mają jeszcze dostępu do dziennika Vulcan publikujemy bieżące zastępstwa.

Plik będzie aktualizowany o kolejne dni.

Zastępstwa

Czytaj więcej

Zebrania z rodzicami i informacje o obozie wojskowym!

Zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami w dniu 12 września o godz. 17:30 w następujących salach:

klasa 1a – p. Aleksandra Dudziak – s.23
klasa 1b – p. Beata  Michalska -s.24
klasa 1c – p. Bogdan Knetka – s. 4
klasa 1d – p. Grażyna Kołodziej – s.16
klasa 2a – p. Beata Maciej – s.26
klasa 2b – p. Tomasz Nowak – s.34
klasa3a – p. Rafał Laska – s. 0
klasa 3b – p. Marcin Sitek -s. 31
klasa 4a – p. Adam Bieniek – s.36
klasa 4b – p. Dawid Tąta – s.11

Prosimy o obecność -na zebraniu zbierane będą dane niezbędne do udostępnienia rodzicom i uczniom dziennika elektronicznego Vulcan.

Informacja dla rodziców uczniów wojskowych z klas 1-szych i 2-gich.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze przybycie i zapraszamy na godz. 17...
Czytaj więcej

Uwaga zmiana planu lekcji

Poniżej obowiązujący od 9 września plan lekcji:

Plan dla klas

Plan dla nauczycieli

ZASTĘPSTWA

Czytaj więcej

Kiermasz podręczników używanych

 

W piątek 6 września biblioteka szkolna zaprasza do czytelni na kiermasz podręczników .

Kiermasz odbędzie się na długiej przerwie o godz. 10.40.  Wszystkich sprzedających podręczniki  prosimy o przyjście 5 minut przed dzwonkiem na przerwę.  Warunki kupna i sprzedaży uczniowie ustalają między sobą.

Czytaj więcej

Stypendium szkolne, Wyprawka szkolna.

 

Dyrekcja Technikum nr 8  informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 realizujemy pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi : 528,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie (dochód  z programu „500 plus” nie wlicza się do dochodu obliczanego przy ubieganiu się o stypendium szkolne). Propozycja pomocy w tej formie dotyczy wyłącznie uczniów będących mieszkańcami Katowic.

Termin składania wniosku upływa w dniu 16.09.2019r.. Wnioski można pobierać u pedagoga szkolnego, który udziela wszelkich szczegółowych informacji.

Stypendium w formie „Wyprawki szkolnej” przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na dochód...

Czytaj więcej

Plan lekcji

Zachęcam do zapoznania się z roboczą wersją planu obowiązującą do 2 września!

Plan dla klas

Plan dla nauczycieli

Czytaj więcej