Daily Archives 25 października, 2019

Code Week 2019

Dziękujemy wszystkim uczestnikom TYGODNIA KODOWANIA za uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych „Programowanie ze Scottie Go”. Polska zdobyła drugie miejsce w liczbie zorganizowanych wydarzeń w ramach CODE WEEK 2019. Uczniowie naszej szkoły również przyczynili się do tego sukcesu uczestnicząc w jednym z 15299 wydarzeń odbywających się w Polsce.

certyfikat Code Week

Czytaj więcej

Zamówienie Publiczne – „Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych”

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU

w przetargu przeprowadzanym zgodnie z przepisami art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks cywilny z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych”
Termin realizacji zamówienia: 07.11.2019 r. — 20.12.2019 r.
Termin składania ofert: do 4.11.2019 g.10:00

Zamówienie Publiczne – Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu przeprowadzonym zgodnie z przepisami art. 70 1 — 705 ustawy Kodeks Cywilny z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8 na:

Prace k...

Czytaj więcej

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wyniki

Czytaj więcej