Monthly Archives Sierpień 2020

Powrót do szkoły!

W związku z rozpoczęciem zajęć od 1 września prosimy zapoznać się z obowiązującymi w szkole procedurami bezpieczeństwa oraz informacjami MEN i GIS.

Czytaj więcej

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
w dniu 1 września 2020 roku według następującego porządku:

  • godz. 9:00 sala nr 4klasa 1a (telekom-dźwigi-klima) – spotkanie z dyrektorem i wychowawcą
  • godz. 11:00 sala nr 4klasa 1b (energetyka odnawialna) – spotkanie z dyrektorem i wychowawcą
  • godz. 10:00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas drugich, spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu dostępnego przy wejściu do szkoły)
  • godz. 10:30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich
    i czwartych, spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu dostępnego przy wejściu do szkoły)

Tego dnia obowiązuje reżim sanitarny:

  • Każdy uczeń powinien posiadać maseczkę która powinna być założon...
Czytaj więcej

Zdalna szkoła

Czytaj więcej

14 sierpnia Szkoła nieczynna

Dyrektor Technikum nr 8 informuje, że w dniu 14 sierpnia sekretariat szkoły będzie nieczynny – dzień wolny za 15 sierpnia.

Czytaj więcej

Lista uczniów zakwalifikowanych

Zachęcamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do Technikum nr 8 w Katowicach

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Gratulujemy i do zobaczenia we wrześniu!

Czytaj więcej