Miasto dla młodych

Zachęcam do zapoznania się z programem „Miasto dla Młodych” – wszelkie pytania można kierować do Pani pedagog Izy Zamirskiej.

http://www.edukacjadlapolski.pl/

· Załącznik A – list przewodni,

· Załącznik B – opis programu i odpowiedzi na najczęstsze pytania,

· Załącznik C – aplikacja mobilna krok po kroku z perspektywy ucznia,

· Załącznik D – przewodnik krok po kroku dla nauczycieli, jak nagradzać
uczniów za udział w zajęciach,

· Formularz KATOWICE – formularz przystąpienia do programu skierowany do
prowadzących zajęcia. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza oraz
odesłanie skanów bądź zdjęć na adres katowice@edukacjadlapolski.pl

A.pfd
B.pfd
C.pfd
D.pfd
Dodawanie_zajec_MDM.pdf
Edytowanie_zajec_MDM.pdf
Formularz_KATOWICE.pdf
Nagradzanie_-_MDM.pdf
Zmiana_hasla_MDM.pdf