Czasopisma w bibliotece szkolnej

Zapraszam wszystkich do korzystania z czasopism dostępnych w bibliotece szkolnej.

W ofercie są następujące tytuły:

„Charaktery”, „Cogito”, „Język polski w liceum”, „Perspektywy”, „Polska Zbrojna”, „Energia Gigawat”, „Czysta Energia”, „Spedycja – Transport- Logistyka”, „Przegląd Lotniczy”„Elektronika dla wszystkich”„Fokus”.