Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń

Uczestniczymy w konkursie” Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”.
Koordynatorem w/w projektu jest p .pedagog Izabela Zamirska-Rąpała.Konkurs trwa od marca do listopada 2015r.
Staramy się o uzyskanie certyfikatu ‚Bezpieczna szkoła”.
Dzięki temu uczniowie wezmą udział w różnorodnych konkursach , zajęciach,warsztatach na terenie naszej szkoły prowadzonych przez zaproszonych specjalistów m in Straży Miejskiej, MOPS-u,Sądu Rejonowego, Straży Pożarnej i in.
Hasłem konkursu jest „Prawo, przyjaźń,tolerancja”