Nasi uczniowie pracują :)

W ubiegły weekend odbyła się w Hiszpanii wizyta kontrolująca. Pani Dyrektor oraz koordynator projektu p. Kurowski udali się do Granady by sprawdzić warunki lokalowe, pobytu oraz zwiedzić wybrane zakłady pracy.

Nasi uczniowie dzielnie pracują – zmagają się nie tylko z problemami technicznymi ale radzić sobie muszą z barierą językową. Zdążyliśmy odwiedzić firmę TSK Solar  – największą w Andaluzji elektrownie fotowoltaiczną. Ogrom inwestycji jest imponujący – co widać na zdjęciach. Uczniowie nasi konserwują urządzenia, czyszczą podzespoły i uczestniczą w naprawach bieżących uszkodzeń. „Telekomunikacja” rozdysponowana jest parami w mniejszych firmach o różnym zakresie działalności telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.

W weekend udało nam się zorganizować wspólną wycieczkę do Cordoby. Zachęcam do sukcesywnego odwiedzania podstrony. Poniżej zdjęcia z kontroli na farmie fotowoltaicznej i chłopaków w firmie teleinformatycznej. Wkrótce zdjęcia z Cordoby!