Zdjęcia Klasowe

3a

Rok szkolny trwa już w najlepsze dlatego najwyższy czas zobaczyć kto jest uczniem Technikum nr 8 w Katowicach. Zapraszam do zobaczenia zdjęć klasowych na rok szkolny 2015/2016 :)