Konkurs literacki

Zapraszamy uczniów Technikum nr 8 i Technikum Lotniczego do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Literackim pt. Święta Bożego Narodzenia czas zadumy i refleksji?.


Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przygotowanie oryginalnego tekstu liczącego od 2 do 5 stron, nawiązującego do tematu przewodniego. Prace mogą przyjąć formę: opowiadania, reportażu, felietonu, eseju (lub innego gatunku prozatorskiego).
Organizatorzy proponują następujące obszary tematyczne:
– opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w okresie adwentowym lub świątecznym, a fabuła bezpośrednio wiążę się ze wspomnianymi okresami;
– opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w scenerii zimowej;
– reportaż o stosunku młodych ludzi do tradycji świątecznych;
– felieton będący żartobliwą oceną zachowań ludzi w okresie przedświątecznym;
– esej poświęcony pielęgnowaniu tradycji świątecznych.
Podane propozycje nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji tematu; jesteśmy otwarci na twórcze i oryginalne podejście do wskazanego motywu przewodniego.
Prace w formie maszynopisu znormalizowanego (Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, a także informacją o klasie i szkole, do których autor uczęszcza należy złożyć u p. Aleksandry Domogały (lub nauczyciela języka polskiego) w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.
Organizator: A. Domogała