Akcja „Miejska Dżungla”

Drodzy uczniowie! Rozpoczynamy akcję Miejska Dżungla i  w najbliższą sobotę uczniowie naszej szkoły będą informować  o zakazie parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych.Spotykamy się na terenie parkingu Galerii Katowickiej- 12 grudnia 2015r o godzinie 11tej pod opieką pani  pedagog Izabeli Zamirskiej – Rąpały.

„Miejska Dżungla” to akcja społeczna mająca na celu przełamywanie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a pełnosprawnym społeczeństwem. Za pomocą ulotek, plakatów, konkursów i imprez w szkołach  próbujemy dotrzeć do świadomości młodych ludzi. Akcja organizowana jest przez Urząd Miejski Wydział Polityki Społecznej   w Katowicach, ZHP, Stowarzyszenie Chorych na SM oraz Stowarzyszenie „Aktywne Życie” z siedzibą w Katowicach przy udziale Policji, Straży Miejskiej i  katowickich szkół (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

Cele projektuPrzybliżenie problemów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza młodzieży szkolnej.

  • Złamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
  • Zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
  • Przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione tj. posługujące się nieaktualnymi kartami parkingowymi lub nie przewożące osób niepełnosprawnych.