Bezpieczna Szkoła

Z przyjemnością informujemy, że Nasza Szkoła uzyskała tytuł „Bezpiecznej Szkoły”.

W terminie od 12 marca 2014r. do 14 listopada 2015r. braliśmy udział w konkursie bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń.

Celem programu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania zasad państwa prawego i społeczeństwa obywatelskiego, poszanowanie praw jednostki, przeciwdziałąnie patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.