Dyrekcja

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że odeszła od Nas wieloletnia
Pani Dyrektor i nauczyciel Naszej Szkoły

Pani Izabela Suchanek

W naszej pamięci pozostanie jako osoba pełna ciepła i życzliwości
zaangażowana w dobro Szkoły…