Klasy wojskowe w Technikum nr 8

Zachęcamy do wyboru klas mundurowych – wojskowych a od września 2016
– również policyjnych!