Szkoła ukończona, Dyplomy rozdane!

W tym roku szkolnym, po raz pierwszy ukończyli Szkołę  uczniowie  Technikum w zawodzie Technik Telekomunikacji i Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, kształcący  się wg nowej podstawie programowej i zdający nowy egzamin potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie.

Jak się okazało, żadna reforma nie jest Naszym uczniom straszna – zdecydowana większość otrzymała Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Technika!