Regulamin Biblioteki

regulamin_200x200

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Zbiory biblioteki szkolnej przeznaczone są dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych szkoły oraz rodziców uczniów.
  2. Udostępnianie zbiorów jest bezpłatne.
  3. Warunkiem korzystania z biblioteki jest posiadanie i okazywanie przez czytelnika karty bibliotecznej.
  4. Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni.
  5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
  6. Wydawnictwa informacyjne, popularnonaukowe i multimedialne udostępniane są na miejscu.
  7. Za zniszczony lub zgubiony dokument czytelnik winien odkupić tytuł wskazany przez bibliotekarza.
  8. Ostateczny termin zwrotu wypożyczonych dokumentów upływa 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.