Stopnie wojskowe w Naszej Szkole

Uczniowie, będący uczniami Technikum nr 8 w klasach mundurowych mogą starać się o uzyskanie stopnia wojskowego. Stopień nadaje Rada Pedagogiczna Szkoły po wniosku Pana Pułkownika Czesława Płonki. Stopień to wyróżnienie za rzetelne wykonywanie obowiązków szkolnych – dobrą średnią ocen, frekwencję, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz oraz inne sukcesy i osiągnięcia.

Stopnie wojskowe możliwe do uzyskania w Technikum nr 8 w Katowicach:

stopnie