Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – Rekrutacja

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół.

Opis projektu:  Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016r. – 30 czerwca 2018r.

Dokumenty projektu:

Regulamin Rekrutacji
zalacznik_1a.pdf
zalacznik_1b.pdf
zalacznik_2.pdf
zalacznik_3a.pdf
zalacznik_3b.pdf
zalacznik_4a.pdf
zalacznik_4b.pdf
zalacznik_5.pdf
zalacznik_6a.pdf

zalacznik_6b.pdf
zalacznik_7.pdf