„Energetycznie w dorosłe życie” – rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Energetycznie w dorosłe życie” programu Erasmus+ – staż na rok 2019.

Wyjazd do słonecznej Andaluzji planowany jest  w terminie 29 czerwca  – 20 lipca 2019 roku.  W ramach stażu 20 uczniów klas 2 i 3  Technikum nr 8 wyjadą na 3 tygodniowe praktyki, poznają kulturę i język tego pięknego kraju. W tym roku miejscem docelowym jest cudowna GRANADA!

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest złożenie:

– Europass CV  – pomocna może być strona europas CV

– list motywacyjny – opis motywacji ucznia do wzięcia udziału w projekcie. Dlaczego chcecie wziąć  w nim udział, czego oczekujecie, co chcecie poznać, czego nauczyć, co zyskacie itp.

Starajcie się, by dokumenty były pisane przez Was i o Was…

Oba dokumenty zarówno w języku polskim jak i angielskim lub hiszpańskim należy wysłać do 4 listopada 2018 roku na adres:

erasmus2019t8@gmail.com

Szczegółowe kryteria naboru zawarte są w Regulaminie!

W rekrutacji pierwszeństwo mają uczniowie nie biorący rok wcześniej w mobilności  – uczniowie uczestniczący w stażu w roku 2018 również mogą wysyłać swoje aplikacje ale będą one rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej!

W rekrutacji udział biorą uczniowie wszystkich kierunków kształcenia – również technicy chłodnictwa i klimatyzacji!

Zachęcam jak największą grupę do składania aplikacji do projektu bo wszyscy mają szansę!