Stypendium szkolne, Wyprawka szkolna.

 

Dyrekcja Technikum nr 8  informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 realizujemy pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi : 528,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie (dochód  z programu „500 plus” nie wlicza się do dochodu obliczanego przy ubieganiu się o stypendium szkolne). Propozycja pomocy w tej formie dotyczy wyłącznie uczniów będących mieszkańcami Katowic.

Termin składania wniosku upływa w dniu 16.09.2019r.. Wnioski można pobierać u pedagoga szkolnego, który udziela wszelkich szczegółowych informacji.

Stypendium w formie „Wyprawki szkolnej” przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na dochód. Termin składania wniosków:
do 11.09.2019r.