Godzina Kodowania™

Weź udział w „Godzinie Kodowania™”!

„Godzina Kodowania™” jest krajową inicjatywą Computer Science Education Week [csedweek.org] i Code.org [code.org], której celem jest udział milionów uczniów w godzinie informatyki i programowaniu komputerów.

Zachęcamy do udziału w akcji uczniów naszego technikum w dniu 11 grudnia 2019 (czwartek) od godz. 9.50 do godz. 10.50 w sali nr 33. Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zapisywanie się w sali nr 26. Pierwszeństwo mają uczestnicy projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w „Godzinie Kodowania™” akcja zostanie powtórzona. Jeśli nie jesteś pewien/pewna, czy warto wziąć udział w tym wydarzeniu, proszę zobacz film promujący akcję: