Kierunki kształcenia

Technikum nr 8 jest publiczną średnią, techniczną szkołą państwową kształcącą na kierunkach które są nie tylko ciekawe i rozwojowe ale również zapewniające dobrze płatną pracę po ukończeniu szkoły, gdyż zapotrzebowanie na fachowców w tych dziedzinach wciąż rośnie.

Prowadzimy nabór na kierunki (wybierz kierunek kształcenia by dowiedzieć się więcej):

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła przeprowadza nabór:

Dla absolwentów Gimnazjów do 4 letniego Technikum:

  • klasa dwuzawodowa (telekomunikacja/urządzenia dźwigowe)
  • klasa dwuzawodowa (energetyka odnawialna /chłodnictwo i klimatyzacja)

Dla absolwentów Szkoły Podstawowej do 5 letniego Technikum:

  • klasa wielozawodowa (telekomunikacja/energ. odnaw/chłodn. i klimatyzacja/urz.dźwigowe)

 

Nabór w tych zawodach zarówno do klasy cywilnej jak i  mundurowej (woskowej lub policyjnej).
Przypominamy, że jesteśmy jedyną szkołą techniczną w Katowicach w której funkcjonują klasy mundurowe!

Wybór uczestnictwa w programie autorskim klasy wojskowej i policyjnej następuje po przyjęciu do szkoły.

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, prawdopodobne jest utworzenie dodatkowych oddziałów!