1. Sortowanie danych w tabelach – ćwiczenia z wykorzystaniem pliku „1 – Lista plac.xlsx”.

Przebieg ćwiczeń – należy otworzyć plik „1 – Lista plac.xls” i przekopiować wszystkie dane z arkusza „Lista personalna” do arkusza 1.  Posortować dane według nazwisk, imion – sortowanie proste a następnie równocze¶nie według nazwisk i imion, zarobków rosn±co  - sortowanie proste-niestandardowe.

Zmienić nazwę arkusza1 na Nazwisko i Imię 1

 

  1. Proste filtrowanie danych w tabelach

Przebieg ćwiczeń – należy i przekopiować wszystkie dane z arkusza „Lista personalna” do arkusza 2 i 3 . W arkuszu 2 założyć filtr prosty na stanowisko aby wy¶wietlić tylko kierowników sekcji a w arkuszu 3 zakładaj±c filtr prosty-niestandardowy wy¶wietlić pensje >= od 25000 i <= 30000.

Zmienić nazwy arkusz x na Nazwisko i Imię x.

 

  1. Sumy po¶rednie (czę¶ciowe) – ćwiczenia z wykorzystaniem pliku „6 – Sumy posrednie.xls”.

Przebieg ćwiczenia – należy otworzyć skoroszyt „6 – Sumy posrednie.xlsx” i korzystaj±c z tabeli z list± płac w arkuszu 1 do 3 utworzyć sumy po¶rednie (czę¶ciowe) ze ¶rednimi pensjami na poszczególnych stanowiskach (przypadek pierwszy opisany w arkuszu „Wzor 1”), ¶rednimi pensjami w działach (przypadek drugi opisany w arkuszu „Wzor 2”) oraz z sum± dni za zwolnieniu i urlopach w poszczególnych sekcjach (przypadek 3 opisany w arkuszu „Wzor 3”).

Zmienić nazwy arkusz x na Nazwisko i Imię x.

 

  1. Tabela przestawna – ćwiczenia z wykorzystaniem pliku „7 – Tabela przestawna.xls”.

Przebieg ćwiczenia – należy otworzyć skoroszyt „7 – Tabela przestawna.xlsx” i korzystaj±c z tabeli z list± płac w arkuszu „Lista personalna” utworzyć tabele przestawne ze ¶rednimi pensjami na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych działach (przypadek pierwszy opisany w arkuszu „Pensja”), sum± dni zwolnień na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych działach (przypadek drugi opisany w arkuszu „Zwolnienia”) oraz z sum± dni urlopów na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych działach (przypadek 3 opisany w arkuszu „Urlopy”).

Zmienić nazwy arkusz x na Nazwisko i Imię x.